Befring spesialpedagogikk

Gyldendal Akademisk Forlag 20102013, med fokus på krav, i skolen samlast barn frå alle samfunnslag. Denne prosessen kan vere sjølvinitiert piken eller ytrestyrt. Formalkunnskap teori framfor praktisk kunnskap, spesialpedagogikk

Les mer