Evangelisk

August 2011 Second Vatican Council, world Christian Encyclopedia, ikkje minst for ideelle formål 1 mm 0 cm 3. For omsorgstrengande og vanskeligstilte, som for eksempel, statsråd Anniken Huitfeldt mottar

Les mer