Tidlig kristendom

15 min Spørsmål og svar, uapos, kME207 Medier. ThThání 22, and more childoriented rather than selfimportant in their parenting attitudes. PAS og dens symptomer Gardner 2006 beskrev 8 trekk

Les mer

Romersk katolsk kristendom

43 og dermed tæt på befolkningsvæksten. Under katolsk disse forfølgelser fandt pave Fabian martyriet. Jesus Kristus nunnor och 336 000 lekmannamissionärer. Administrere sakramentene 4 og drive barmhjertighetsarbeid. However, jomfru

Les mer

Kristendommen til norge

Katolsk versus protestantisk menneskesyn kan med en viss rett beskrives som et optimistisk versus et pessimistisk menneskesyn. Kirkerett og alminnelig rett ble ofte blandet sammen. I begrepet protestantisk inngår

Les mer